close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI

 •  

  Konsolosluk Sistemlerinde İşlenen Bilgileri Hakkında Bilgi Edinme Hakkı

  Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (AB) 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 sayılı, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımından dolayı özel kişilerin korunması ve 95/46/WE sayılı direktifin kaldırılması hakkındaki Yönetmeliğin (RODO) 13. ve 14. maddeleri doğrultusunda, aşağıdaki hususları bildiririz:

  1. RODO 4. madde. 4, p. 7 anlamında, kişisel bilgilerinizin İdarecisi; Polonya, Varşova (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23 adresinde mukim Dışişleri Bakanı’dır.

  2. Polonya Cumhuriyeti Konsolosu, işlettiği konsolosluk dosyalarında yer alan bilginin idarecisi görevini yürütmektedir.

  3. Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığında ve yurt dışındaki misyonlarda işletilen veriler ile ilgili görevini yerine getirmek üzere, Kişisel Veriler Koruma Müfettişini (IOD) görevlendirmiştir.

  Kişisel Verileri Koruma Müfettişinin (IOD) irtibat bilgileri:

  adres: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, Polonya

  e-posta adresi: iod@msz.gov.pl

   

  4. Konsolosluk dosyalarında yer alan bilgi, 25 Haziran 2015 tarihli Konsolosluk Kanunu’nda (Resmi Gazete, 2017 yılı, sıra no. 1545 ve müteakip değişiklikler) belirtilen görevleri yerine getirmek için Polonya Cumhuriyeti Konsolosu tarafından, RODO madde 6, fıkra c, d ve e’ye ve diğer özel yasal düzenlemelere istinaden işlenmektedir.

   

  5. Kişisel verileriniz, yasal süre boyunca muhafaza edilecek olup Dışişleri Bakanlığında ve yurt dışındaki misyonlarda geçerli olan arşivlenme süresi boyunca arşivlenecektir.

   

  6. Kişisel bilgilere erişim hakkı, sadece İdareci tarafından yetkilendirilen kişilerde mevcuttur.

   

  7. Kişisel bilgiler, RODO yasal düzenlemelerine göre korunmaya mahsustur ve bilgi erişimine yetkisi olmayan üçüncü kişilerle paylaşılamaz, en az RODO seviyesinde kişisel veri koruma  garantisi sistemine sahip olmayan üçüncü ülkelere transfer edilemez. Bilgiler sadece, bu konudaki sorumluluk Polonya Hukuku’nda veya Avrupa Birliği mevzuatında belirtildiği  kapsamda ve RODO 44 – 46 maddeleri doğrultusunda iletilebilir.

  8. Detaylı yasal düzenlemelerde aksi belirtilmiyor ise, RODO madde  15-19 ve 21’de belirten, kişisel veri işlenmesini ve özellikle bilgilerinizin içeriğini kontrol etme, onları düzelttirme, çıkarttırma, işlenmesini sınırlandırma, itiraz etme hakkına sahipsiniz.

   

  9. Verileriniz, yasal sonuçlar doğurabilecek veya onları etkileyecek karar mekanizmalarını etkileyebilecek otomatik veri işlenmesine tabi tutulmayacaktır. Bilgiler, profillenmeye tabi tutulmayacaktır.

   

  10. Denetim Kurumu’na şikayette bulunma hakkınız saklıdır

  adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  /Kişisel Veriler Koruma Kurumu Başkanı/

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa / Polonya.

   

  Print Print Share: