close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • HARÇ ÇİZELGESİ

 • HARÇ ÇİZELGESİ

  (01 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerlidir)

  İŞLEM TÜRÜ

  KONSOLOSLUK HARCI

  ($ USD)

  POLONYA VATANDAŞLIĞI İŞLEMLERİ

  Polonya vatandaşlığı için başvuru

  474

  Polonya vatandaşlığının teydi

  95

  VİZE İŞLEMLERİ

  Schengen vizesi başvurusu

  71

  Uzun süreli ülke vizesi başvurusu

  71

  Schengen vizesi (6-12 yaş çocuklar için)

  42

  Schengen veya uzun süreli ülke vizesi başvurusunun tekrar değerlendirme

  71

  SERTİFİKALAR VE İZİN BELGELERİ

  Silah nakletme izninin düzenlenmesi

  71

  İnsan kalıntılarını nakletme izninin düzenlenmesi

  60

  Diğer izinlerin düzenlenmesi

  36

  LEGALİZASYON, DOĞRULAMA, TERCÜME, NOTERLİK İŞLEMLERİ

  Belgenin legalizasyonu

  36

  Belgenin onaylı tercümesinin yapılmasıi (Leh Dili’nden Türkçe’ye veya Türkçe’den Leh Dili’ne) – her sayfa için

  107

  Tercümenin kontrolü ve onayı (Leh Dili’nden Türkçe’ye veya Türkçe’den Leh Dili’ne)

  36

  Nüfus belgesinin veya matbu belgenin onaylı tercümesi (Leh Dili’nden Türkçe’ye veya Türkçe’den Leh Dili’ne) 

  36

  Suret, özet, kopyanın onaylanması

  36

  İmza onayı – her belge için

  36

  Belge, fatura, menşei şahadetnamesi ibraz tarihi onayı – her belge için

  36

  Noterlik akdinin hazırlanması

  237

  Diğer noterlik işlemleri – her işlem için

  36

  NÜFUS İŞLEMLERİ

  Yabancı Nüfus belgesinin Polonya Nüfus kayıtlarına kaydedilmesi ile ilgili belgenin hazırlanması, Polonya Nüfus belgesinin teslim edilmesi

  60

  Nüfus kaydı ile ilgili diğer işlemler

  36

  DİĞER İŞLEMLER

  Acil Seyahat Belgesinin düzenlenmesi

  36

  Yabancı için, geçici Polonya seyahat belgesinin verilmesi

  36

  Acil işlem için ilave harç

  36

   

  Print Print Share: