close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • HABER

 • 11 Ocak 2018

  Başbakan Mateusz Morawiecki’nin kabinesinin Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Prof. Dr. Jacek Czaputowicz getirildi.

  Prof. Dr. Jacek Czaputowicz Varşova Merkez Planlama ve İstatistik Okulundan mezun oldu. Doktorasını Polonya Bilimler Akademisinin (PAN) Siyaset Bilimi Enstitüsünde siyaset bilimi alanında, doçentliğini ise Varşova Üniversitesinin Gazetecilik ve Siyaset Bilimi Fakültesinde beşeri bilimler alanında tamamladı. Ayrıca yabancı üniversitelerde yüksek öğrenim gördü (Oxford Universitesi).

  70’li ve 80’li yıllarda demokratik muhalefet bünyesinde aktif rol oynadı. Eylemlerinden dolayı 13 Aralık 1981 yılında tutuklandı (25 Kasım 1982 yılında serbest bırakıldı), 1986 yılında ise hapis cezasında çarptırıldı (af dolayısıyla yedi ay sonra serbest bırakıldı). 1988-90 yıllarında yönetimde olan NSZZ (Bağımsız Özyönetimli Dayanışma Sendikası) Dayanışma’nın Vatandaş Komitesi üyesiydi.

  Dışişleri Bakanlığındaki ilk görevine 1990 yılında Konsolosluk ve Göç Dairesi Başkan Yardımcısı olarak başladı ve ardından daire başkanı oldu (1990-1992).  1998 yılından 2006 yılına kadar Mülki Amir yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2008 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Stratejisi ve Planlama Dairesi başkanlığını yürüttü. 2008'den 2012'ye kadar Ulusal Kamu Yönetimi Okulunun başında yer aldı. 2017 yılının Ocak ayından Eylül ayına kadar Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisine başkanlık etti. 2017 yılının Eylül ayından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda Hukuk ve Anlaşmalardan Sorumlu Devlet Müsteşarı olarak görev yaptı.

  Jacek Czaputowicz, Polonya Halk Cumhuriyeti döneminde insan haklarına saygı çerçevesinde ve Polonya’nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği mücadele kapsamında üstün hizmetlerinden dolayı 2007 yılında Polonya’nın Yeniden Doğuşu Liyakat Nişanına, 2017 yılının Şubat ayında ise Bağımsızlık ve Dayanışma Liyakat Nişanına layık görüldü.

  Aşağıdaki çalışmaları da dahil olmak üzere 100'den fazla bilimsel makale ve monografinin yazarıdır: "Uluslararası ilişkiler teorileri. Eleştiri ve sistemleştirme", PWN 2007; "Uluslararası güvenlik. Çağdaş kavramlar", PWN 2012,"Egemenlik", PISM 2013,"Avrupa Entegrasyonu Teorileri", PWN 2018. Aynı zamanda Varşova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar Fakültesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nde Avrupa entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacıdır.

  Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi

  Print Print Share: