close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • HABER

 • 10 Ağustos 2017

  Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, 8 ağustosta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arrısoy’la görüştü. Görüşmenin konusu, ülkelerimiz arasında bilim ve kültür alanında işbirliği imkanları, özellikle de Polonya arkeoloji heyetlerinin Türkiye’de yürüttükleri çalışmalar oldu.

  Müsteşar Ömer Arısoy, İstanbul yakınlarında Firuzköy Yarımadası’nda, Dr. Blazej Stanislaw başkanlığında Polonya Bilimler Akademisi Wroclaw Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü ile Wroclaw Üniversitesi Klasik Çağ, Akdeniz ve Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden gelen bir araştırma ekibinin Kocaeli Üniversitesi’yle beraberce yürüttükleri kazı çalışmalarından övgüyle bahsetti.

   

  Söz konusu bu araştırmaların temel amacı, Kuzey ve Doğu Avrupa coğrafyalarının Hristiyanlaştırıldıkları dönemde Bizans İmparatorluğu’nun onlarla olan bağlantılarının izini sürmek. Araştırmacılar, içlerinde dinsel mekan ve kamu binalarının kalıntılarının da olduğu geniş kentsel yerleşimleri gün ışığına çıkarmayı başardılar. Çalışmaların Polonya erken dönem tarihinden bir dizi bilinmezliğe de ışık tutması bekleniyor.

   

  Ömer Arısoy, Türkiye’nin Polonya’dan gelecek bilim insanlarına ve araştırmacılara kapılarının açık olduğunu belirtti.   

  Print Print Share: