close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONGRES TŁUMACZY

 •   

  MEMORANDUM
  UCZESTNIKÓW

  na zakończenie ''I. Kongresu polsko-tureckich literaturoznawców i tłumaczy"
  Ankara 11-12 grudnia 2006 r.

  1. ''I. Kongres polsko-tureckich literaturoznawców i tłumaczy", zorganizowany wspólnie przez Ambasadę RP w Ankarze oraz Uniwersytet Ankarski, miał za zadanie zainicjowanie zmiany dotychczasowej sytuacji w dziedzinie tłumaczeń literatury polskiej i tureckiej poprzez właściwe wykorzystanie istniejącego potencjału intelektualnego oraz przybliżenia dzieł polskiej i tureckiej literatury pięknej czytelnikom w obu krajach.

  Niżej podpisani wyrażają swoje głębokie przekonanie, że inicjatywa ta w miarę jej dalszego rozwoju właściwe służyć będzie procesom integracji, porozumienia i dialogu międzykulturowego.

  Podczas I Kongresu dokonano następujących ustaleń:

  - w dziedzinie przekładów literatury pięknej o wyborze tytułów winny decydować następujące czynniki:

  a) poziom artystyczny dzieła,

  b) uniwersalne wartości humanistyczne oraz poznawcze,   

  c) zapewnienie środków finansowych,

  d) pozyskanie wydawców.

  - uzgodniono rozpoczęcie prac nad tłumaczeniem poniższych tytułów polskich i tureckich:

  Tytuły tureckie:

  Kemal Tahir „Devlet Ana",

  Halide Edip"Sinekli Bakkal",

  Ferid Edgü „O",

  Oğuz Atay „Tutunamayanlar",

  Cengiz Dağcı „Korkunç Yıllar",

  Dede Korkut;

  Türk Şiir Antolojisi; Tekke Şiiri Antolojisi; Türk Halk Şiir Antolojisi; Türk Masalları (Seçme), Türk Çağdaş Oyunu Antolojisi, Türk Öyküleri Seçkisi; "Türk Çağdaş Oyunu Antolojisi", Çocuk Edebiyatı,

  Cengiz Dağcı „Korkunç Yıllar", „Yurdunu Kaybeden Adam";

  Hıfzı Topuz tarihsel romanlar  ms. „Meyyale";

  Y. Çetiner „Haremde Bir Venedikli", „Nurbanu Sultan",

   Ayşe Kulin „Köprü" (öyküler),

  Elif Şafak „Kem Gözlerle Anadolu"(öyküler), „Baba ve Piç", ''Bit Palas'', „Şehrin Aynaları", "Pinhan";

  Aziz Nesin ''Öyküler''; "Zübük";

  Ahmet Umit „Kavim", „Nihatta'nin Bileziği";

  "Mesnevi";

  Adalet Ağaoğlu "Fikrimin İnce Gülü", "Bir Düğün Gecesi Ölmeye Yatmak";

  Sevgi Soysal "Yürümek", "Yenişehir'de Bir Öğle Vakti";

  Buket Uzuner "Gelibolu","İki Yeşil Su Samuru";

  Füruzan "47'liler", "Benim Sinemalarım",

  Ahmet Altan "Gece Yarısı Şarkıları",

  Mehmet Eroğlu "Issızlığın Ortasında";

  İnci Aral "Ölü Erkek Kuşlar";

  Duygu Asena "Kadının Adı Yok";

  Murathan Mungan "Yüksek Topuklar";

  Erendiz Atasü  "Dağın Öteki Yüzü";

  Latife Tekin "Sevgili Arsız Ölüm";

  Çetin Altan "Bir Avuç Gökyüzü";

  Vedat Türkali "Bir Gün Tek Başına";

   Orhan Pamuk ''Kara Kıtap'',

  Barış Müstecaplıoğlu "Per efsaneleri",

   İpek Çalışlar ''Latife Hanım''.

  Tytuły polskie:

  W. Gombrowicz „Dziennik";

  literatura pokolenia 90'; wybór polskich opowiadań, literatura dziecięca

  S. I. Witkiewicz (Witkacy)- dramaty „W małym dworku" i inne dramaty;

  G. Herling-Grudziński „Dwie wieże i inne opowiadania";

  Andrzej Sapkowski - cykl powieści fantastycznych;

  Z. Herbert „Barbarzyńca w ogrodzie";

  O. Tokarczuk „Prawiek i inne czasy";

  P. Huelle „Weiser Dawidek";

  T. Tryzna „Panna nikt";

   J. Brzechwa „Bajki";

  Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem";

  Halina Poświatowska "Wybór poezji", powieść biograficzna;

  Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Wybór poezji";

  Marek Hłasko "Opowiadania";

  Biografa J. Piłsudskiego

  Słownik idiomów

  Ponadto, zaproponowano dokonanie tłumaczeń dzieł Nazlı Eray, Pınar Kür, Sait Faik Abasıyanık, Gülten Dayıoğlu,­  Tezer Özlü, Bilge Karasu, Melih Cevdet Anday, Haydar Ergüles.

  - Mamy nadzieję na wsparcie ze strony poniższych wydawnictw polskich i tureckich uczestniczących w Kongresie:

  -z Polski:  ZNAK; Wydawnictwo W.A.B., Warsaw University Press, Wydawnictwo Literackie (listy intencyjne w załączeniu)

  -z Turcji Yapı Kredi ve Kültür Sanat Yayınları; Dost Yayınevi; Arkadaş Yayınları, İMGE Yayınevi, Centrum Badań im. Atatürka. 

   - ze strony następujących sponsorów (grupowych lub indywidualnych)otrzymano deklaracje pomocy finansowej wpisującej się w działania na rzecz pro-społecznej działalności biznesu:....

  Uczestnicy wspólnie rozważyli i uznali za zasadne następujące, dalsze formy działania:

  - możliwość dofinansowania przekładów literatury tureckiej na j. polski w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Turystyki  RT TEDA (pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów, co jest konieczne dla dofinansowania projektów)

  - Możliwość dofinansowania przekładów na język polski przez Instytut Książki

  - Tłumaczenia dzieł literatury pięknej prowadzić mają do zwiększenia poziomu wiedzy w Polsce i Turcji o współczesnym życiu, problemach społecznych i obyczajowości w obu w.w. krajach, stąd też współpraca ta wpisywać może się w zainicjowany przez Unię Europejską wobec Turcji program "Dialogu społecznego", w tym w programy wymiany kulturalnej. Możliwość wykorzystania środków europejskich na rzecz instytucjonalizacji współpracy między Uniwersytetami Warszawskim i Jagiellońskim a Uniwersytetem Ankarskim (jako instytucjami państwa członkowskiego UE oraz państwa kandydującego) współpracy w dziedzinie tłumaczenia literatury pięknej, mającej prowadzić do intensyfikacji dialogu społecznego miedzy Polską a Turcją, będzie przedmiotem dalszych konsultacji.

  Dla realizacji zainicjowanych podczas I Kongresu projektów niezwykle ważna będzie kontynuacja tej formy spotkań oraz organizacja w 2007 r. pod patronatem Ambasady RT w Warszawie oraz Zakładów Turkologii UW lub UJ. kolejnego, II Kongresu w Warszawie. Dla zapewnienia powodzenia tych działań konieczne będzie utrzymanie wsparcia ze strony Ministerstw Spraw Zagranicznych, Kultury, innych instytucji publicznych oraz społecznych w obu krajach.

  Ankara 12 grudnia 2006 r.

  11- 12 grudnia 2006

  I Kongres polsko-turecki tłumaczy i literaturoznawców       

  Organizatorem kongresu były wspólnie Ambasada RP w Ankarze oraz Uniwersytet Ankarski, na którym działa katedra języka i literatury polskiej. Z okazji kongresu do Turcji na zaproszenie Ambasady przybyło 9 polskich tłumaczy-Turkologów. Ze strony Uniwersytetu Ankarskiego w kongresie uczestniczyli pracownicy katedry j. polskiego. Ideą wiodąca kongresu było umożliwienie spotkania polskich turkologów i tureckich polonistów i zapoczątkowanie dwustronnej współpracy w celu:

  - stworzenia listy polskich i tureckich dzieł literackich, których tłumaczenia w najbliższych latach powinny ukazać się w obu krajach,

  - nawiązania współpracy technicznej w dziedzinie tłumaczeń literatury,

  - omówienia współpracy z wydawnictwami obu krajów.

  Zamierzeniem tego pierwszego spotkania było też stworzenie stałego mechanizmu współpracy w formie np. organizacji polskiej edycji w 2007 r. pod patronatem Ambasady RT w Warszawie oraz Zakładów Turkologii UW lub UJ. Podczas I dnia kongresu do dyskusji nad listą dziel literatur obu krajów, które w najbliższych latach winny zostać przetłumaczone, zaproszeni zostali studenci wydziału j. polskiego UA, wybitni znawcy literatury tureckiej, przedstawiciele tureckiego MSZ i Ministerstwa Kultury.

  Podczas wieczornej recepcji wydanej z okazji kongresu w salonach Ambasady gości podjął Ambasador G. Michalski.

  Podczas II dnia kongresu zorganizowanego w sali konferencyjnej udostępnionej przez UA do dyskusji nad możliwością finansowego wsparcia publikacji tłumaczeń literackich zaproszono przedstawicieli wydawnictw, ekspertów ds. praw autorskich oraz przedstawicieli KE i programu tureckiego Ministerstwa Kultury i turystyki TEDA dotyczącego finansowego wsparcia dla tłumaczeń literatury tureckiej.  W wyniki dwudniowych obrad kongresu przyjęto deklarację końcową oraz zadeklarowano zamiar organizacji podobnej konferencji w 2007 r. w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: