close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY D - INFORMACJE

 • Wszystkie wizy D upoważniają się do poruszania się po strefie Schengen przez trzy miesiące w każdym okresie sześciu miesięcy - analogicznie do tytułów pobytowych. Państwa Członkowskie mogą wydawać wizy D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego:

  Opłata w równowartości 60 euro jest pobierana od indywidualnych aplikacji, niezależnie od typu wizy i miejsca złożenia wniosku.

  Nie pobiera się opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy złożonego przez:

   

  a)  małżonka obywatela UE,

  b)  bezpośredniego zstępnego (dziecka) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

  c)  bezpośredniego wstępnego (rodzica) obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

   

  Ponadto nie pobiera się opłaty za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy w/w członkom rodziny obywatela RP.

   

  Jedną z najistotniejszych zmian, wynikających z poprawki do Ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie z dniem 27/07/2019r. jest zmiana czasu rozpatrzenia wniosku (do 60 dni) o wizę krajową typu D dla następujących kategorii aplikantów:

  1.      Studenci (w tym również Erasmus+ i kursów przygotowawczych);

  2.      Praktykanci;

  3.      Woluntariusze;

  4.      Naukowcy.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: