close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDOBYCIE ODPISÓW, ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

 •  

  Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  - odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego;

  - wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego;

  - zaświadczenia o stanie cywilnym,

  - zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku;

  - zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

   

  Podmioty uprawnione do uzyskania ww. dokumentów:

  - osoba, której akt dotyczy;

  - jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun;

  - osoba, która wykaże w tym interes prawny;

  - sąd;

  - prokurator;

  - organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny;

  - organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

   

  Jeżeli osoba chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego, powinna złożyć:

  - wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (do pobrania);

  - potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego:

  - nr aktu stanu cywilnego i nazwa urzędu stanu cywilnego;

  - dane osoby której akt dotyczy;

  - data i miejsce zdarzenia;

  - imiona, nazwiska rodziców;

  - w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945r.) - wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon.

   

  Jeżeli osoba chce otrzymać zaświadczenie o stanie cywilnym, powinna złożyć:

  - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (do pobrania);

  - potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: