close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY DO TURCJI

 • W związku z deklaracją premiera Republiki Turcji o zniesieniu obowiązku wizowego wobec obywateli polskich, złożoną w dniu 8 grudnia 2014 r. podczas oficjalnej wizyty w Warszawie informujemy, że do momentu przyjęcia przez rząd turecki odpowiednich aktów prawnych w mocy pozostają dotychczasowe przepisy wjazdowe opisane poniżej.

   

  Ważność paszportu

  1. Do złożenia wniosku o wizę do Turcji podróżnym zaleca się posiadanie dokumentu podróży/paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły.

  a) W przypadku wiz elektronicznych, które dostępne są na stronie www.evisa.gov.tr, podróżni muszą posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji; w przeciwnym razie wniosek o e-wizę zostanie automatycznie odrzucony; prosimy pamiętać, że posiadacze dokumentów podróży lub paszportów tymczasowych są uprawnieni do uzyskania wizy wyłącznie w tureckich placówkach dyplomatycznych.

  b) W przypadku wnioskowania o wizę w tureckich placówkach dyplomatycznych podróżni muszą posiadać dokument podróży/paszport ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia Turcji.

  2. Aby wjechać do Turcji podróżni powinni posiadać dokument podróży/paszport ważny co najmniej o 60 dni dłużej niż „długość pobytu” wskazana na wizie, wizie elektronicznej, w przepisach dotyczących zwolnienia z wizy czy zezwoleniu na pobyt.

  3. Obywatele polscy podróżujący do Turcji w celach turystycznych, zależnie od ważności oraz rodzaju paszportu jakim się posługują, mogą ubiegać się o wizę na zasadach opisanych poniżej: 

  a) Posiadacze polskich paszportów dyplomatycznych zwolnieni są z obowiązku wizowego do 90 dni pobytu.

  Minimalna ważność polskiego paszportu dyplomatycznego wynosi 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji.

  b) Posiadacze polskich paszportów zwykłych podlegają obowiązkowi wizowemu i mogą nabyć wizę turystyczną w następujący sposób:

  - na stronie www.evisa.gov.tr wielokrotną wizę elektroniczną (e-wizę) lub

  - na lotnisku po przylocie do Turcji wielokrotną wizę typu wklejka.

  Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy elektronicznej lub na lotnisku wynosi 180 dni od daty wjazdu do Turcji.

  Posiadacze polskich paszportów zwykłych, których paszporty nie spełniają powyższych minimalnych kryteriów ważności paszportu, mogą ubiegać się o wizę turystyczną wyłącznie w Ambasadzie Turcji w Warszawie na takich samych zasadach jak posiadacze polskich paszportów tymczasowych.

  c) Posiadacze polskich paszportów tymczasowych, bez względu na ważność paszportu, nie są uprawnieni do zakupu e-wizy ani wizy po przylocie do Turcji. O wizę turystyczną w tym przypadku należy ubiegać się w Ambasadzie Turcji w Warszawie. Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.

  Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy w Ambasadzie Turcji w Warszawie wynosi 60 dni od daty opuszczenia Turcji.

  Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

                  Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.

   

  Wiza turystyczna i biznesowa:

  Wiza turystyczna lub biznesowa upoważnia do wielokrotnego wjazdu i pobytu na terenie Turcji przez łącznie 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy.

                  Jak uzyskać wizę turystyczną lub biznesową?

                  1. przed wyjazdem do Turcji - za pośrednictwem platformy internetowej E-visa.

   Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty płatniczej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres e-mail podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej. Dodatkowe informacje o zasadach działania tego systemu można znaleźć na stronie https://www.evisa.gov.tr/pl/info/

  2. po przyjeździe do Turcji - w punktach sprzedaży na przejściach granicznych - do odwołania. Opłatę w wysokości 30 USD, 25 EUR lub 20 GBP uiszcza się gotówką.

   

  Wizy o przeznaczeniu innym niż turystyczne lub biznesowe:

  Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji powyżej 90 dni lub w celach innych niż turystyczny, np. podjęcia szkolenia, nauki (w tym Erasmus+), pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinni zwrócić się do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie z wnioskiem o wydanie wizy odpowiadającej celowi planowanego pobytu.

  Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: