close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZATRZYMANIE / ARESZTOWANIE

 • Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  • powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę;
  • wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia;
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
  • odwiedzić zatrzymanego w areszcie i utrzymywać z nim kontakt.

  Wydział Konsularny jest bezstronny i udziela pomocy aby upewnić się, że polscy więźniowie są traktowani prawidłowo, rzetelnie i  zgodnie z tureckimi przepisami, oraz że nie są traktowani mniej korzystnie od innych więźniów.

  Sprawy w których konsul może pomóc więźniom:

  • Przekazywanie środków pieniężnych od rodzin w Polsce (powyższe uzależnione jest od kategorii więzienia),
  • Dostarczenie przykładowej listy prawników,
  • Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym w Turcji,
  • Kontakt z rodziną więźnia oraz informowanie jej o postępowaniu w sprawie więźnia na jej/jego  prośbę.

  Sprawy w których konsul NIE może pomóc więźniom:

  • Służenie poradą prawną,
  • Wpływanie na rezultaty procesów sądowych, zbieranie dowodów czy prowadzenie postępowania w sprawie więźnia,
  • Wydostanie więźnia z więzienia lub zatrzymanie procedur deportacyjnych,
  • Opłacenie prawników więźnia lub udzielanie więźniowi pomocy finansowej w związku
   z postępowaniem,
  • Zapewnienie więźniowi traktowania lepszego niż to, które otrzymują inni obcokrajowcy.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: