close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONTAKT

 • AMBASADA RP W ANKARZE

   Adres: Atatürk Bulvarı N°241
  Kavaklıdere, PK-20
  06-650 Ankara

  Tel.:  (+90 312) 4572000 (centrala) - czynny całodobowo
  Faks: (+90 312) 4678963

   

  LOKALIZACJA PLACÓWKI

   

  Adres strony internetowej: www.ankara.msz.gov.pl
  e-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Kierownik placówki (lub osoba przez niego upoważniona) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10.30-11.30.

   

  WYDZIAŁ KONSULARNY

  Tel.:  (+90 312) 4572017 - 4572018;
  Faks: (+90 312) 4688301;
  e-mail: ankara.wk.dyzurny@msz.gov.pl

  W sprawach wizowych: ankara.wk.dyzurny@msz.gov.pl

  Rejestracja wizyty w konsulacie online: https://secure.e-konsulat.gov.pl/

   

  Godziny przyjmowania interesantów:

  - poniedziałek – wtorek: 13.00-16.00;
  - środa – piątek : 9.00-13.00.

  - sobota – niedziela: nieczynne

   

  Dni świąteczne wolne od pracy: 17.IV, 1, 3, 19.V., 15, 26, 27.VI., 15, 30.VIII., 1,4.IX., 1.XI., 25,26.XII.

   

  Urząd przyjmuje interesantów w sprawach wizowych, zapisanych  poprzez system e-konsulat, we wtorki w godz. 10.00-12.30, natomiast codziennie interesanci mogą składać wnioski wizowe za pośrednictwem firmy outsourcingowej VFS Global (http://www.vfsglobal.com/poland/turkey/)

   

   

  Dyżurny konsul - tylko w sprawach losowych (telefon czynny całodobowo):

  (0090) 5304691261 -  z polskich telefonów komórkowych i stacjonarnych

  05304691261 - z tureckich telefonów komórkowych i stacjonarnych
  ankara.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

  Okręg konsularny Ambasady RP w Ankarze obejmuje województwa: Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Hatay, İçel (Mersin), Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak.

   

  KONSULAT GENERALNY W STAMBULE

  Adres: Istanbul - Maslak, Giz 2000 Plaza, Ayazaga Köyü Yolu No: 7, K. 5

  Tel : (+90 212) 2906630 - 2906631
  Fax : (+90 212) 2906632

  strona internetowa: http://www.stambul.msz.gov.pl/

  Sprawy wizowe i konsularne: stambul.kg.konsulat@msz.gov.pl

   

  Dyżurny konsul - tylko w sprawach losowych : (+90) 5304691881
  stambul.kg.dyzurny@msz.gov.pl

  Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Stambule obejmuje województwa: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Stambuł, Izmir, Iğdır, Izmit (Kocaeli), Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Sakarya (Adapazarı), Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Van.

   

  1.1 Dyżury konsula poza siedzibą urzędu

   

  Konsulat RP w Ankarze prowadzi dyżury konsularne w Alanyi i Antalyi. Odbywają się one co 2-3 miesiące. Informacje dotyczące daty planowanego dyżuru zostaną podane z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

   

  Adres siedziby Konsulatu RP w Antalyi: Fener Mahallesi, 1969 Sokak 32/4  - wejście od strony Fener Caddesi). LOKALIZACJA

   

  Dyżur w Alanyi odbywa się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kultury i Przyjaźni w Alanyi. Adres: Şekerhane Mahallesi, Fakılar Sokak, Çetin Apt. No: 6/1) LOKALIZACJA

   

  MAPA DYŻURÓW

   

  1. Konsulowie honorowi RP w Turcji

   

   

  ANTALYA

  Konsulat RP w Antalyi, kierowany przez konsula honorowego

  Konsul Honorowy – Pan Sururi ÇORABATIR

  Język: turecki, angielski

  Zakres terytorialny: województwo Antalya

  Adres siedziby urzędu: Fener Mahallesi, 1969 Sokak No:32/4, 07100 Antalya

  Tel: +90 549 497 7977

  adres poczty elektronicznej: konsulatantalya@hotmail.com, sururi@serrapalace.com.tr

  Sekretariat: p. Wioletta POTĘGA-YALÇIN (j. polski, angielski oraz turecki)

   

  BURSA

  Konsulat RP w Bursie, kierowany przez konsula honorowego

  Konsul Honorowy  - Pani Fatma DURMAZ YILBİRLİK

  Język: turecki, angielski

  Zakres terytorialny: województwa - Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli

  Adres siedziby urzędu: O.S.B 75.Yıl Bulvarı - Nilϋfer  - Bursa

  Tel: + 90 (224) 219 18 00

  Fax: +90 (224) 242 75 80

  adres poczty elektronicznej: fdurmaz@durmazlar.com.tr, OSEmiroglu@durmazlar.com.tr

  Sekretariat: p. Öznur Sevgi EMIROĞLU (j. angielski oraz turecki)

   

  IZMIR

  Konsulat RP w Izmirze, kierowany przez konsula honorowego

  Konsul Honorowy - Pani Ceyla BOROVALI

  Język: turecki, angielski, niemiecki

  Zakres terytorialny: województwa -  İzmir, Aydın, Manisa, Muğla

  Adres siedziby urzędu: 1377 Sokak, Aydıner Apartmanı No:3/19A, Alsancak / İzmir

  Tel: +90 232 464 58 64

  Fax: +90 232 464 58 64

  adres poczty elektronicznej: cborovali@borovali.com.tr

  Sekretariat: p. Petek EVIRGEN (j. angielski oraz turecki)

   

  GAZIANTEP

  Konsulat RP w Gaziantep, kierowany przez konsula honorowego

  Konsul Honorowy - Pani Melike YÜKSEL

  Język: turecki, angielski

  Zakres terytorialny: województwa -  Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa

  Adres siedziby urzędu: Ogretmenevi Mahallesi, Ordu Caddesi No: 70/1, Sahinbey/Gaziantep

  Tel: +90 534 320 43 30

  adres poczty elektronicznej: Honorary@pldconsulgaziantep.com

  Sekretariat: p. Ebru GÜRSEL (j. angielski oraz turecki)

   

   

   

  MERSIN

  Konsulat RP w Mersin, kierowany przez konsula honorowego

  Konsul Honorowy – Pan Jan TAŞÇİ

  Język: turecki, angielski, niemiecki, arabski, aramejski

  Zakres terytorialny: województwa -  Adana, Hatay, Mersin

  Adres siedziby urzędu: İsmet İnönü Bulvari, Uysal Apt. K 4 D. 7, 33100 Mersin

  Tel: +90 (324) 238 41 90, +90 (324) 232 46 18, +90 532 733 47 15

  Fax. +90 (324) 231 45 31

  adres poczty elektronicznej: jtasci@natagroup.com.tr,  noguz@natagroup.com.tr

  Sekretariat: p. Nur OĞUZ (j. angielski oraz turecki)

   

   

  1.3 Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:
   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 

   

  Konsul RP w Ankarze

  Adres: Atatürk Bulvarı N°241
  Kavaklıdere, PK-20
  06-650 Ankara

   

   

  Wniosek powinien zawierać:   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  3. obywatelstwo;

  4. datę i miejsce urodzenia;

  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

   Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

   Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

   

  1.4.    Prawo do informacji przetwarzanych w SIS i VIS

  Prawo osób do informacji przetwarzanych w SIS i VIS

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres: 


  Centralny Organ Techniczny KSI
  Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

  Polska

   Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko składającego wniosek;
  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  • obywatelstwo;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  • podpis osoby składającej wniosek.

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

   

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

   

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Prawo do wniesienia skargi

   

  Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: