close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Dane adresowe:

  Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

  Atatürk Bulvarı No 241
  Kavaklıdere
  06650 Ankara

  Faks: (+90 312) 4688301

   

  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – do pobrania (pdf)

   

  Posiadaczowi dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym, konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego utratę.

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży.

   

  UWAGA! Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsulowie RP nie mają kompetencji do przyjmowania i pośredniczenia w realizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego.

   

  Osoby przebywające poza granicami kraju, które tym samym nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie organu gminy, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: