close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
  w Ankarze

  06-650 Ankara - Kavaklidere PK-20, Ataturk Bulvari 241
  Telefon czynny całodobowo: (00-90 312) 457 20 00
  Telefon konsula dyżurnego: (00-90)530 4691261     
  Faks: (00-90 312) 468 83 01
  E-mail: ankara.wk.dyzurny@msz.gov.pl

  W sprawach wizowych: ankara.visa@msz.gov.pl

   

   

   

   


  Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta?


  W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.


  W przypadku utraty pieniędzy konsul może:
  - pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  - w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  - w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.
  Należy pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji - w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który dzięki systemowi PTA będzie można odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia.


  W razie zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa. Ponadto w przypadku aresztowania obywatela polskiego konsul może:
  - powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
  - wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  - dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany),
  - odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.

   

  W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy:
  - załatwieniu formalności na miejscu
  - zawiadamia bliskich w Polsce.


  Jakich działań konsul nie może podjąć?


  - prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
  - płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich,
  - świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
  - załatwiać zakwaterowania lub zgodę na pracę.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: