close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 26 listopada 2014

  "Odyseusz" to serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przeznaczony dla tych, dla których dalekie podróże, peregrynacje, długi pobyt za granicą stanowią znaczną część życia czy działalności zawodowej. Zachęcamy do korzystania z niego wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

  Celem „Odyseusza” jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżujących Polaków w sytuacjach kryzysowych. Nowy portal MSZ przeznaczony jest dla podróżujących, jak i mieszkających za granicą Polaków. Jest dostępny pod adresem: https://odyseusz.msz.gov.pl/ 

   

  Funkcje systemu „Odyseusz” to:

   

  1) Powiadomienia

  W sytuacjach kryzysowych osoby zarejestrowane szybko otrzymają (mailowo lub sms-em) informacje z Ambasady/Konsulatu lub MSZ RP. Do takich sytuacji zaliczamy zdarzenia, których nie można przewidzieć w chwili naszego wyjazdu, np. różnego rodzaju kataklizmy, wypadki drogowe, zamachy terrorystyczne, nieoczekiwane zamieszki lub rozruchy, a nawet konflikty zbrojne. Szybkie uzyskanie wiadomości może pozwolić na np. zmianę trasy podróży, pojęcie decyzji o wcześniejszym powrocie do Polski, a nawet przyczynić się do uratowania zdrowia i życia naszych obywateli. W szczególnych sytuacjach konsul ma możliwość indywidualnego kontaktu z podróżnymi potrzebującymi pomocy. Informacja o osobach przebywających w zagrożonych regionach pozwoli również na właściwe zaplanowanie ewakuacji jeżeli zajdzie taka konieczność. Informacja sms-owa ma być uruchamiana przez urzędy konsularne tylko w sytuacjach kryzysowych.

   

  2) Wersja mobilna

  Portal jest również dostępny w wersji na urządzenia mobilne. Dzięki temu łatwiej można się po nim poruszać. Można szybko zgłosić podróż - nawet w ostatniej chwili, np. na lotnisku przed wylotem, a także już w trakcie pobytu za granicą.

   

  3) Newsletter

  „Odyseusz” umożliwia także otrzymywania tzw. newslettera. Zawiera on głównie aktualne informacje konsularne związane z miejscem pobytu.

   

  4) Różne sposoby rejestracji

  Osobom, które przebywają za granicą dłużej niż 6 miesięcy lub często podróżują zaleca się założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację danych kontaktowych i łatwiejsze zgłaszanie kolejnych podróży. Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte. Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę zaleca się proste zgłoszenie podróży, bez konieczności zakładania profilu.

   

  5) Zabezpieczona prywatność oraz ochrona danych osobowych

  Portal jest bezpłatny. Założenie konta i zgłoszenia podróży odbywają na zasadzie całkowitej  dobrowolności. Funkcjonalności nowego portalu są przewidziane wyłącznie do udzielania opieki i pomocy obywatelom RP zagranicą, jeśli będzie taka potrzeba. Dane osobowe są z portalu automatycznie usuwane po 14 dniach od zakończenia podróży, lub najpóźniej po 365 dniach dla osób dłużej przebywających w danym kraju.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: