close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 •  

  Usługi przyjmowania wniosków wizowych, znak: AMB.ANK.741.1.2014

   

  NUMER ZAMÓWIENIA

  AMB.ANK.741.1.2014

  DATA PUBLIKACJI

  2014.06.12 17:50

  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

  przetarg nieograniczony

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

  75211110-2  - usługi konsularne

  RODZAJ ZAMÓWIENIA

  usługi

  OSOBY DO KONTAKTU

  Pan Stanisław Kargul, Pan Piotr Drzewiecki

  KONTAKT

  e–mail: ankara.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

   

   

  OPIS ZAMÓWIENIA

   

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji oraz na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 45 000 wniosków wizowych przyjętych w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy. 

   

  ZAŁĄCZNIKI

   

  2014-06-12

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

   

  2014-06-17

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Usługi przyjmowania wniosków wizowych" (plik PDF)

   

  2014-06-24

  Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (plik PDF)

   

  2014-07-03

  Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (plik PDF)

   

  2014-07-11

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Sprostowanie ogłoszenia  (plik PDF)

   

  2014-07-25

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: