close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 30 marca 2017

  Sympatyczna uroczystość. Po raz pierwszy w historii Ambasady w Ankarze wręczone zostały Karty Polaka.

  Posiadaczami zostały trzy osoby, zamieszkali w Turcji obywatele Białorusi i Ukrainy, wśród nich dwoje dzieci, w imieniu których o dokument wystąpili rodzice. Dokumenty wręczył w dniu 29.03. 2017 r. Konsul RP w Ankarze Pan Witold Leśniak. Było to pierwsze wydanie Kart Polaka w historii Ambasady RP w Ankarze.

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadczającym uprawnienia przyznane ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Może być ona przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

  - wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
  - w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub upoważnionego pracownika uprawnionej organizacji, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  - wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ustawie, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  Karta może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

  KP5
  KP6
  KP7
  KP8

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: